W ramach kompleksowego wsparcia w zakresie eksploatacji sprzętu IT świadczymy usługi, których zakres obejmuje zaawansowaną diagnostykę, naprawy oraz konserwację komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów i drukarek oraz urządzeń peryferyjnych.

W szczególności wykonujemy następujące usługi:

  • Naprawy lub wymiany uszkodzonych elemementów
  • Konserwerację systemów operacyjnych i aplikacji
  • Usuwanie z komputerów szkodliwego oprogramowania (wirusy, trojany itp.)
  • Reinstalację systemów operacyjnych
  • Czyszczenie sprzętu z kurzu
  • Modernizację sprzętu

Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo Państwa danych. Wszystkie potencjalnie niezbezpieczne operacje wykonywane po utworzeniu wcześniej kopii bezpieczeństwa.