Zwrot kosztów dojazdów na staże

Uczestnicy projektu "Droga do lepszego jutra" mają możliwość do 30.10.2019 roku składać wnioski o zwrot kosztów dojazdu na staże w ramach projektu.
Osoby zainteresowane otrzymaniem zwrotu powinny złożyć lub nadać pocztą  wniosek o zwrot kosztów dojazdu wraz z oświdczeniem przewoźnika o cenie przejazdu na trasie miejsce zamieszkania- miejsce stażu w  Biurze projektu: ul. Tomasza Zana 38, p.014, 20-601 Lublin.

 

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu z oświadczeniem przewoźnika

Powrót do listy wpisów