Sonet3 partnerem Wschodniego Klastra Innowacji.

Wschodni klaster Innowacji jest instytycją wsperającą swoich Partnerów we wszelkich działaniach rozwojowych, w szczegóności w:

  • poszukiwaniu, kreowaniu i wdrażaniu innowacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb partnerów
  • pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia prorozwojowe/inoowacyjne
  • inicjowaniu i wspieraniu współpracy pomiędzy Partnerami Klastra
  • reprezentowaniu Partnerów Klastra w regionalnych i ponadregionalnych instytucjach związanych z rozwojem innowacji, przedsiębiorczości i edukacji.
Powrót do listy wpisów