ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY nr DDLJ/02/09/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Sonet 3 Janusz Olek na terenie województwa lubelskiego (Lublin, Chełm, Zamość), w ramach projektu „Droga do lepszego jutra” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0167/17, planuje zrealizowanie ww. zajęć dla 117 osób w wymiarze 8 godzin zegarowych na osobę, w planowanym okresie
09.2019-11.2019r.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu realizacji usługi. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut.

Indywidualne pośrednictwo pracy realizowane będzie w wymiarze maksymalnie 8 godzin zegarowych na osobę (4 spotkania po 2 godziny zegarowe), łącznie 96 godzin na grupę.

 

W związku z powyższym poszukujemy podmiotu mogącego wynająć sale z dostępem do Internetu, spełniające wszelkie wymogi bhp, p.poż oraz sanitarne na terenie województwa lubelskiego. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wycenę jednej godziny zegarowej wynajmu sali na ww. zajęcia.

 

 

  1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

 

kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Zamówienie dotyczy wynajmu sali/sal szkoleniowych na ww. zajęcia indywidualne 8 godzin zegarowych na osobę dla zadania 6.

 

Pełna treść zapytania >>

 

 

 

 

Powrót do listy wpisów