ROZEZNANIE RYNKU W SPRAWIE CENY 8/NP/11.1/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Sonet3 Janusz Olek w ramach realizacji projektu „Nowa Perspektywa!” RPLU.11.01.00-06-0170/17 na terenie województwa lubelskiego (w miejscowościach: Lubartów, Łęczna, Stoczek k/Lublina, Zamość) planuje zrealizować pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (dalej UP) w okresie wrzesień - listopad 2019 r.

 

Szczegóły zapytania

Powrót do listy wpisów